Nil (nil): Poprawa limitów

Public message

Siema, limity do zadania Nil były popsute i niniejszym ogłaszam, że zostały poprawione.