Problems

Symbol Name Round
ula Ula Round 9
wsk Wskazówki Round 9
mar Marchew Round 8
tra Trasa Round 8
enp Enpoka Round 7
prj Projekty Round 7
trp Trójkąty Prostokątne Round 6
xme X-men Round 6
kan Kantor Round 5
jan Janusze złodziejstwa Round 4
tib Tibia Round 4
cou1 Counter Stroke Stały
dob1 Dobranocny Ogród Stały
ema Poczta Elektroniczna Stały
enp1 Enpoka Stały
fiz1 FizzBuzz 2015 Stały
gan1 Gangsta z artyzmem Stały
jan1 Janusze złodziejstwa Stały
kan1 Kantor Stały
mar1 Marchew Stały
obw1 Obwodnica Stały
prj1 Projekty Stały
tib1 Tibia Stały
tra1 Trasa Stały
trp1 Trójkąty Prostokątne Stały
ula1 Ula Stały
wsk1 Wskazówki Stały
xme1 X-men Stały
fiz FizzBuzz 2015 Round 3
obw Obwodnica Round 3
cou Counter Stroke Round 2
dob Dobranocny Ogród Round 2
gan Gangsta z artyzmem Round 1
poc Poczta Elektroniczna Round 1