Trasa (tra): Re: Graf

Katarzyna Kowalska | 2016-03-02 18:01:23 Public message

> Czy w momencie t == 1 rozpratrujemy graf o krawędziach z wagami (w+p)? nie, z wagami podanymi na wejściu