Kantor (kan): Dodatkowe odsłonięcia

Patryk Czajka | 2015-12-02 16:49:43 Public message

Limity w zadaniu Kantor były niepoprawne i wyniki zmieniły się (można zdobyć +20pkt). Każdy dostaje dodatkowe odsłonięcie.