General: Limity

Public message

Limity czasu na zawodach były twarde (patrz 100 lub 0), na sio są miękkie (patrz liniowy spadek z 100 do 0), zatem ustawiłem je na 2 razy wyższe niż podane są w pliku, żeby rozwiązania mieszczące się w podanym tam limicie nadal otrzymywały 100. Dodatkowo ze względu na bardzo różniące się czasu rozwiązania do parku lokalnie i na sio, limit czasu został tu podniesiony do 7.5s (a więc 15s na sprawdzarce)