Szyfr

To zadanie pochodzi z Codeforces. Tam też znajdują się testy do zadania.
Jeśli Twoje rozwiązanie zostanie pozytywnie ocenione na tamtych testach, należy wysłać tu zgłoszenie wypisujące "Zrobione".

Limit pamięci: 512MB

Asia wygenerowałą ostatnio tajną wiadomość, którą chce zapisać sobie na przyszłość. Wiadomość ta składa się z n nieujemnych liczb. Nie może ona jednak pod żadnym pozorem wpaść w niepowołane ręce. W tym celu Asia wygenerowała klucz, składający się z n nieujemnych liczb. Z użyciem tego klucza koduje ona zaszyfrowaną wiadomość używając wzoru b_i = a_i xor k_i, gdzie a_i to i-ta liczba w wiadomości bazowej, k_i to k-ta liczba w kluczu, a b_i jest i-tą liczbą w zaszyfrowanej wiadomości. Następnie, żeby obu tych nie trzymać w jednym miejscu, oddała klucz Bartkowi, a własną kopię usunęła.

Bartek, nie wiedząc jak Asia korzysta z klucza, przepermutował liczby w nim występujące. Teraz Asia ma problem, bo nie może odszyfrować swojej wiadomości. Pamięta jednak, że jej wiadomość była mała leksykograficznie. Pomóż Asi i podaj, jaka jest najmniejsza leksykograficznie wiadomość jaką mogła zakodować używając pewnej permutacji podanego klucza.

Wejście

W pierwszym wieszu znajduje się liczba całkowita n (n<=3*105) oznaczająca długość wiadomości i klucza. W następnym wierszu podane jest n liczb oznaczających kolejne zaszyfrowane liczby wiadomości (b_i<=230). W ostatnim wierszu podane jest n liczb oznaczających kolejne liczby przepermutowanego klucza (k_i<=230).

Wyjście

Na wyjście wypisz n liczb przedstawiających leksykograficznie najmniejszą możliwą wiadomość zaszyfrowaną przez Asię.

Przykład

Wejście:
3
8 4 13
17 2 7

Wyjscie:
10 3 28
Wejście:
5
12 7 87 22 11
18 39 9 12 16

Wyjscie:
0 14 69 6 44
Wejście:
10
331415699 278745619 998190004 423175621 42983144 166555524 843586353 802130100 337889448 685310951
226011312 266003835 342809544 504667531 529814910 684873393 817026985 844010788 993949858 1031395667

Wyjscie:
128965467 243912600 4281110 112029883 223689619 76924724 429589 119397893 613490433 362863284