Śliczna tabelka na przewidywane tematy:

#Temat przewodni
1Kontynuacja geometrii
2Funkcja LOW
3Skojarzenia
4Przepływy
5Maski bitowe
6Aho Corasick
7Tablica sufiksowa
8Skompresowane drzewo sufiksowe, algorytm Ukkonena

Dla osób korzystających z iostream linijka wyłączająca synchronizację:

ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
/* uroczyście przysięgam, że nie będę używał endl bez wyraźnej potrzeby */

Questions and news