Skok (sko): Poprawka błędu

Public message

Błąd został poprawiony, a zgłoszenia zostają rejudgowane. Można już wysyłać zgłoszenia, sprawdzaczka powinna działać dobrze. Za błąd jeszcze raz przepraszam. Zaktualizowane zostały również treść i folder dlazaw. Dodatkowo runda zostanie przedłużona o 30 minut i dostaniecie dodatkowe 5 zgłoszeń do zadania skok