General: Dodatkowe informacje do dzisiejszego tematu

Public message

- strona z dowodem algorytmu znajdowania dwóch najdalszych wierzchołków: https://www-users.mat.umk.pl/~stencel/acm/algorytmika_praktyczna.pdf#page=118&zoom=auto,-265,536 (Nic lepszego nie udało mi się znaleźć.) - dlaczego w algorytmie znajdowania dwóch najmniej oddalonych wierzchołków jest 7, czyli maksymalne możliwe rozłożenie: "W kwadracie o boku d mogą znaleźć się co najwyżej cztery punkty odległe do siebie o nie mniej niż d (są wtedy ustawione w narożnikach). Jeżeli z kwadratu usuniemy jeden bok, to zmieszczą się w nim tylko 3 takie punkty."