Śliwki (sli): Re: Pusta skrzynka

Public message

W treści jest "znajdź liczbę skrzynek w przedziale [l,r] (1<=l<=r<=n), w których liczba śliwek jestpodzielna przez k (1<=k<=5)." Cała reszta to historyjka, która nie koniecznie musi być zgodna z problemem zadania.