Skierowany graf acykliczny (dag): Heura

Public message

Public service announcement: w DAGach między daną parą wierzchołków może istnieć więcej niż jedna ścieżka. Słabo złożyłem testy do tego zadania, bo nie paczkowałem, ale będę odejmować punkty za heurę (było już takich parę), która zdaje się to ignorować. Edit: od teraz testy są paczkowane, więc przyszłe heury dostaną 0 punktów.