General: [Spoiler!] Hinty (Drzewo Fenwicka)

Public message

Humanista: - Wystarczy wykorzystać operator xora i napisać zwykłego Fenwicka. Do zamieniania można wykorzystać xor-swap. Niestrzeżone Antyki: - Da się przejść między dwoma polami jeżeli otacza je dokładnie taki sam zbiór płotów. - Należy wykorzystać hashe, oznaczające zbiór płotów otaczających dane pole. - Możemy np. xorować prostokąt albo dodawać na nim jakąś losową wartość, gdy ustawiamy/zdejmujemy płot. Sumowanie prostokątów: - Trzeba się postarać i napisać dobrze dodawanie 2D, w sposób z kółka/pracy naukowej z addendum. Uwaga: w pracy naukowej jest bląd we wzorkach, ale dosyć łatwo go znaleźć.