General: Addendum (Niestandardowe skróty)

Public message

- Zadań w tej chwili jeszcze nie ma, ale postaram się, żeby się pojawiły przed następnym kółkiem. Będą nastawione na napisanie różnych wariacji hashy i testowanie nowych podejść. - Do kwestii teorioliczbowych związanych z hashami jeszcze wrócimy (mnożenie modulo i modulo przez pierwsze Mersenne'a) na kółku o bardziej matematycznej tematyce. - Hash śladami macierzy tworzymy losując dla każdego znaku macierz 2 x 2 - hashem jest ślad iloczynu macierzy kolejnych znaków ciągu. Ponieważ tr(AB) = tr(BA), hash rotacji cyklicznych ciągu pozostaje taki sam. Można go napisać tak, aby liczyć hash podsłowa w O(1) (należy policzyć iloczyny prefiksowe i ich odwrotności). Aby uniknąć liczb rzeczywistych, można użyć modulo - np. 2^64 (trochę trzeba się pobawić :) - trzeba poszukać informacji o macierzach odwrotnych i wyznacznikach). Alternatywnie, łatwo można użyć drzewa przedziałowego, co daje czas logarytmiczny.