Questions and news

Author Date Category Topic
Krzysztof Bartoszek 2022-04-13 15:56:00 General Zadania z kółka o palindromach/manacherze
Krzysztof Bartoszek 2022-03-02 14:51:00 General Dodatkowe materiały na temat pierwiastków
Krzysztof Bartoszek 2022-02-27 20:28:00 General Kółko 28.02 W SZKOLE
Krzysztof Bartoszek 2022-01-26 21:41:00 Powódź (pow) Odp: liczba zgłoszeń
Krzysztof Bartoszek 2022-01-18 12:31:00 General Zadania z hashy
Krzysztof Bartoszek 2022-01-10 18:00:00 General Zadanie 3
Krzysztof Bartoszek 2022-01-07 21:16:00 Morskie opowieści (mor) Odp: limity czasowe
Maurycy Wojda 2021-12-13 20:20:00 Nil (nil) Poprawa limitów
Maurycy Wojda 2021-12-07 09:53:00 General Dynamiki na drzewach
Krzysztof Bartoszek 2021-12-01 18:19:00 General Potyczki Algorytmiczne
Maurycy Wojda 2021-11-29 20:56:00 General Punkty (wbijajcie zadanka)
Maurycy Wojda 2021-11-27 18:47:00 Kolonie (kol) Zwiększono limity czasowe w zadaniu Kolonie
Krzysztof Bartoszek 2021-11-25 15:58:00 General Omówienia zadań z pierwszego etapu OI
Maurycy Wojda 2021-10-15 14:25:00 Pierwiastek (pie) Re: jak wysylac lol