All messages

General: Limity

Public message

Limity czasu na zawodach były twarde (patrz 100 lub 0), na sio są miękkie (patrz liniowy spadek z 100 do 0), zatem ustawiłem je na 2 razy wyższe niż podane są w pliku, żeby rozwiązania mieszczące się w podanym tam limicie nadal otrzymywały 100. Dodatkowo ze względu na bardzo różniące się czasu rozwiązania do parku lokalnie i na sio, limit czasu został tu podniesiony do 7.5s (a więc 15s na sprawdzarce)

Zadanie Mrowisko (mro): Zmiana treści zadania

Public message

Treść zadania "Mrowisko" została dodane. Powinna teraz działać

General: Limit zgłoszeń

Public message

Po wnikliwej analizie regulaminu wychodzi na to, że aktualnie macie na zawodach limit 15 zgłoszeń. Macie szczęście. Limit został podniesiony... I nawet nie starajcie się o więcej

General: Ogłoszenia

Public message

Z przyczyn technicznych treść do zadania mrowisko nie jest dostępna na sio2. Można ją znaleźć o tutaj: https://main.mimuw.edu.pl/pl/archive/oi/21/mro Limity czasowe: Dookoła świata - małe testy 1s, duże testy 5-15s Mrowisko - małe testy 1s, duże testy 6s Turystyka - 4s "Małe testy" dotyczy paczek gdzie n ~<= 1000 (gdzie n to wielkość wejścia) Odsłonięcia jak na normalnym aktualnym finale