Klika podzielności

To zadanie pochodzi z Codeforces. Tam też znajdują się testy do zadania.
Jeśli Twoje rozwiązanie zostanie pozytywnie ocenione na tamtych testach, należy wysłać tu zgłoszenie wypisujące "Zrobione".

Limit pamięci: 256 MB

Dany jest graf, znajdź w nim największą klikę!

To mogłoby być trochę trudne, jak niektórzy z was wiedzą. Dlatego wprowadzimy pewne ułatwienie.
Graf zostanie wygenerowany w następujący sposób. Wierzchołki ponumerujemy różnymi (choć niekoniecznie kolejnymi) liczbami naturalnymi (dodatnimi).
Krawędź między wierzchołkami jest wtedy i tylko wtedy, gdy jedna z liczb reprezentujących wierzchołek jest dzielnikiem drugiej. Teraz zadanie powinno być już znacznie prostsze.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba wierzchołków n (t <= 10^6).
W następnej linii znajduje się n liczb będących numerami wierzchołków (wszystkie z zakresu [1, 10^6]).

Wyjście

Wypisz jedną liczbę będącą rozmiarem największej kliki w naszym grafie.

Przykład

Wejście:
8
3 4 6 8 10 18 21 24

Wyjscie:
3