Macierzowy nim

To zadanie pochodzi z Codechefa. Tam też znajdują się testy do zadania.
Jeśli Twoje rozwiązanie zostanie pozytywnie ocenione na tamtych testach, należy wysłać tu zgłoszenie wypisujące "Zrobione".

Limit pamięci: ???

Dwaj gracze A i B grają w następującą grę.
1) Najpierw, wybrana zostaje macierz M o wymiarach nxm, wypełniona nieujemnymi liczbami.
2) Gracz A zaczyna, gracze wykonują ruchy na zmianę.
3) W swojej turze, graczy wybiera dowolny wiersz który ma conajmniej jedną niezerową komórkę.
W tym wierszy, pierwsza od lewej niezerowa liczba zostaje wybrana. Gracz zmniejsza ją o conajmniej jeden, a conawyżej jej wartość.
4) Gra się kończy, gdy wszystkie liczby zostaną wyzerowane.
5) Wygrywa gracz, który jako ostatni wykonał ruch.

Mając dane n, m i początkową macierz, rostrzygnij kto wygra.
Zakładamy oczywiście, że obaj gracze grają optymalnie.

Wejście

W pierwszym wierszu znajduje się liczba testów t (t <= 1000).
Każdy test składa się z dwóch liczb n i m (n, m <= 50). Następnie podana się macierz w formie n wierszów po m liczb.
Między każdymi dwoma testami jest pusty wiersz przerwy.
Liczby w macierzy nie przekraczają 50.

Wyjście

Wypisz t wietszy, po jednym na każdy test. Wypisz "FIRST", jeśli wygra gracz A, lub "SECOND", jeśli wygra gracz B.

Przykład

Wejście:
3
2 2
1 1
1 1

1 3
2 1 1

2 2
3 2
3 2

Wyjscie:
SECOND
FIRST
SECOND