General: Materiały do kółka z automatu sufiksowego (kod + zadania).

Public message

https://codeforces.com/blog/entry/20861 Link do dobrej, jedynej słusznej, implementacji automatu sufiksowego. https://sio2.mimuw.edu.pl/c/wiekuisty_ontak2017/p/pod/ Zadanie Podstępny haker Mając dany tekst, znajdź liczbę takich jego fragmentów, które występują w tekście co najmniej dwa razy, nie nakładając się na siebie. https://www.spoj.com/problems/SUBLEX/ Zdanie Znajdź k-te leksykograficznie podsłowo.