General: Kółko 28.02.2020

Public message

Kółko dzisiaj będzie o przepływach. Zaczniemy o tej samej godzinie co zawsze w tej samej sali co zawsze.