General: Materiały

Public message

Tutaj zamieszczam materiały do zagadnień z kółka: Drzewo sufiksowe: http://smurf.mimuw.edu.pl/node/578 EerTree: https://www.geeksforgeeks.org/palindromic-tree-introduction-implementation/ Aho-corasic: Tutaj nie przygotowywałem się z żadnych materiałów, więc polecam poszukać na własną rękę. Artykuł na wikipedii nie wygląda źle, a jeśli nie, to polecam poszukać na CFach