General: Dzisiejsze kółko

Public message

Na dzisiejszym kółku omówimy zadania z przepływów. Link do ankiety z rozwiązanymi zadaniami: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekvsknN4mvXlOm0KrjZc7XAbQL50bVR1Vo-c_-z_q2sUubdg/viewform?usp=sf_link