Kółko podstawy algorytmiki

25.01 kółko ODWOŁANE

Zapraszamy na n-te kółko W SALI 217 PO FERIACH o godzinie 16:15

temat - Dynamiki ciąg dalszy - algorytm plecakowy

link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ang8iCeILew7pHkpLWmL6U1lvGBtOluxLFxxgDgFBZ281%40thread.tacv2/conversations?groupId=f42922db-8e11-4886-ad09-726c5a148e69&tenantId=84f3879d-0a1c-4d02-85c4-a807ce1b0847

w zakładce pliki są wrzucone materiały o sortowaniu i structach

prowadzący:
Marysia Śmigielska
Mateusz Sypniewski
Igor Sypnieski
Sugerowane kursy c++ 👀👀:
1. https://cpp0x.pl/
2. https://main2.edu.pl/news/ - na tej stronie znajduje się krótki kurs programowania w c++ i kurs algorytmiki, ten drugi można wykorzystać do powtarzania tematów z zajęć
3. https://pl.cppreference.com/w/cpp/container/vector
4. https://pl.cppreference.com/w/cpp/container/queue

możliwe problemy
1. niewłaściwy typ - int/long long
2. zły rozmiar tablicy
3. błędy w indeksowaniu, wychodzenie poza zakres
4. przy korzystaniu z 'cin' i 'cout' warto na początku funkcji main dorzucić te dwie linijki:
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);